Zadzwoń: +48 692 822 007 lub Napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

img 5705  Na świat przyszedłem w Gdyni 25 XI 1965 r. jako drugi syn Henryka i Kazimiery Bożeny z Kowalczyków. W Gdyni spędziłem dzieciństwo. W 1972 r. w wyniku rozstania się rodziców wyjechałem do Łodzi, miasta rodzinnego mojej mamy. Edukację podstawową przeszedłem w SP nr 40 w Łodzi im. Rewolucji 1905 r. Maturę z wynikiem dobrym zdałem jako uczeń Technikum Gastronomicznego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi w 1984 r. Nigdy nie żałowałem, że jestem absolwentem „gastronomika” i chociaż nie pracuję „w zawodzie”, kuchnia pozostaje jedną z moich pasji. Ciągnęło mnie jednak w inną stronę. Chcąc spróbować swoich możliwości, a  zarazem  zrealizować marzenie o studiach historycznych, po egzaminie dojrzałości podjąłem naukę w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, którą rok później, niestety przerwałem. Pracowałem w łódzkiej gastronomii i odbyłem zasadniczą służbę wojskową w batalionie zaopatrzenia 8 DPZmech.

  Ważna była dla mnie zawsze kwestia mojej duchowości. Stały dylemat ludzkości „mieć” czy „być” zawsze roztrzygałem na rzecz „być”. Dlatego też w roku 1985 podjąłem studia w łódzkim studium teologiczno-filozoficznym. Aktywnie uczestniczyłem w pracach duszpasterstwa akademickiego parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łodzi, której budowniczym i proboszczem przez długie lata pozostawał ks. prałat Tadeusz Berdnarek.

  Po powrocie z wojska, w trakcie studiów, które ponownie rozpocząłem w IH UŁ w 1989r. pracowałem na pół etatu w PSS „Społem” jako magazynier, a później przez prawie cztery lata jako sprzedawca książek w „Łódzkiej Księgarni Niezależnej” Władysławy Zbrońskiej i Michała Pałkowskiego, która swoje korzenie miała w sprzedaży książek drugiego obiegu. Byłem członkiem zarządu, tzw. II (zalegalizowanego po 1989 r.) Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Łódzkiego i delegatem na VII krajowy zjazd związku w Gliwicach w 1991 r. W trakcie obrad, wobecprzemian politycznych zaistniałych po 4 VI 1989 r. i potrzeb środowiska studenckiego opowiedziałem się za sukcesywną zmianą profilu działania związku, poprzez ograniczenie inicjatywy politycznej (opowiedziałem się przeciwko powiązaniu NZS z określoną opcją polityczną, gdyż zamieniłoby to zrzeszenie w „młodzieżówkę” konkretnej partii politycznej) na rzecz reprezentowania interesów studentów oraz realizowania przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych, tak by stał się organizacją o typowo studenckim charakterze. Po ukończeniu studiów rozpocząłem pracę w Urzędzie Skarbowym Łódź-Śródmieście. Byłem komornikiem skarbowym i kierownikiem działu egzekucyjnego w Pierwszym Urzędzie Skarbowym Łódź-Bałuty. Po powrocie do rodzinnego miasta przez następne lata pracowałem w trójmiejskiej skarbowości, podejmując zarazem wyzwanie związane  z dydaktyką akademicką. Obecnie jestem wykładowcą i pracownikiem naukowym Katedry Socjologii i Historii Wojskowości Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W latach 2008-2010 byłem wicedyrektorem, a w latach 2010-2012 pełniłem funkcję Dyrektora Instytutu Historii tejże uczelni. W latach 2013-2014 r. pęłniłem obowiązki prodziekana ds. kształcenia WNHiS AMW.

  Historia jest moją pasją. Nigdy się z nią nie rozstawałem i tak jest do dnia dzisiejszego. W 2000 r. otworzyłem przewód doktorski w Wojskowym Instytucie Historii Akademii Obrony Narodowej zakończony obroną pracy naukowej poświęconej życiu ostatniego Komisarza Rządu w Gdyni Stefana Franciszka Sokoła. Promotorem był kontradm. prof. Antoni Komorowski ówczesny Komendant-Rektor AMW. W latach 2001-2003 byłem stypendystą – doktorantem Miasta Gdyni.

  W 1995 r. wydałem książkę, pt. Jan Wojciech Kiwerski. Dowódca 27 Wołyńskitargi ksiazki costerina 2002ej Dywizji Piechoty AK. W 2002 r. nakładem Wydawnictwa „Bernardinum” w Pelplinie ukazała się kolejna publikacja pt. Stefan Franciszek Sokół. Komisarz Rządu w Gdyni. W 2009 r. spod mojego pióra wyszły dwa rozdziały monografii naukowej pt. Półwysep Helski - Dzieje orężem pisane, której byłem również współredaktorem. Jako autor haseł współuczestniczyłem w pracach nad Encyklopedią Gdyni, Gdynia 2006, a także nad jej tomem II, który ukazał się na rynku księgarskim w grudniu 2009 r. W roku 2011 wraz z prof. Maciejem Franzem zainicjowałem serię wydawniczą pod wspólnym tytułem Człowiek w Europie. Pod moją bezpośrednią redakcją ukazał się 2 tom wydawnictwa pt. Człowiek wobec problemów XIX i XX wieku, a w rok później tom 5 pt. W poszukiwaniu różnorodności. W 2013 r. na półki księgarskie zawitała publikacja pt. Gdynia i jej władze w latach 1926-1950. Główne problemy administracji publicznej miasta. W roku 2016 pod moją redakcją ukazały się dwa tomy, związanej z XIII Forum Historyków Wojskowości (którego byłem organizatorem), publikacji pod wspólnym tytułem O powinnościach żołnierskich - t. II Tym co o polskość zachowali i o nią walczyli oraz t. IV Między powołaniem a świadomym wyborem. W tym też roku, jako pokłosie organizowanej w Stanisławowie (Iwano-Frankiwsku) konferencji na rynku księgarskim ukazała się pod moją redakcją (wspólnie z A. Ostankiem i P. Semkowem) książka pt. Stanisławów i ziemia stanisławowska w II Rzeczypospolitej. Wojskowość - bezpieczeństwo - społeczeństwo - kultura. W 2017 r. do rąk czytelników trafił pierwszy tom monografii o gdyńskim rzemiośle: Siła niepokonana - Dzieje rzemiosła w Gdyni. Lata 1920-1956 (współautorzy J. Michaś i R. Toczek), a także dwa tomy serii: Stanisławów i Ziemia Stanisławowska (pod wspólną redakcją z A. Ostankiem, P. Semkowem i P. Hawrylyszynem) omawiajacych kwestie przemian społecznych i narodowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku (t. I, Polityka - wojskowość, t. II Gospodarka - Kultura - Religia). Bardzo obfity w wydawnictwa był rok 2018. W obrocie naukowym znalazły się: Marynarka Wojenna PRL w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym Pomorza w latach 1945-1989 (wspólnie z A. Drzewieckim i Z. Wojciechowskim), I wojna światowa na morzu w opiniach polskich teoretyków i praktyków (wspólnie z M. Franzem) i Wojsko Polskie a sytuacja wewnętrzna Małopolski Wschodniej. Działalność Rejonów Bezpieczeństwa 5., 11. i 12.Dywizji Piechoty w latach 1924-1925 (wspólnie z M. Franzem i A. Ostankiem). Ukazały się również kolejne dwa tomy z serii: Stanisławów i Ziemia Stanisławowska (pod wspólną redakcją z A. Ostankiem, P. Semkowem i P. Hawrylyszynem) dotyczące historii w latach 1918-1923 (t. I, Polityka - wojskowość, t. II, Administracja - Kultura). W 2019 r. opublikowałem monografię pt. Gdynia lotnicza - Z dziejów lotnictwa cywilnego polskiego Wybrzeża w latach 1924-1939 (1950). Współpracuję z portalem www.wikipedia.pl. Jestem autorem licznych artykułów związanych z historią Polski, Wybrzeża i Gdyni. Publikuję w pismach naukowych, m.in. w: „Zeszytach Naukowych AMW”, „Kulturze i Historii”, „Przeglądzie Historyczno-Wojskowym”, „Przeglądzie Morskim”, „Marsie”, „Colloquium”, „Zeszytach Gdyńskich”, „Niepodległości” czy Rocznikach Muzealnych „Rydwan”, popularno-naukowych jak: „Rocznik Gdyński” i popularnych m.in. „30dni” i „Koń Polski”, a także prasie regionalnej.

  Moje zainteresowania oscylują w kręgu historii regionalnej Pomorza, w tym Gdyni, oraz historii wojskowej. Wielką wagę przywiązuję do badań z zakresu biografistyki. Prowadzę kilka projektów badawczych związanych tematycznie z historią władz miejskich Gdyni do 1989 r., Polskiej Marynarki Wojennej, lotnictwa polskiego wybrzeża w okresie miedzywojennym, dziejami Polskiej YMCA czy Delegatury Rządu dla Spraw Wybrzeża działajacej w latach 1945-1948 pod kierunkiem min. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Ostatnio w kręgu moich badań naukowych znalazły się kwestie dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych zabytków militarnych Pomorza. Zaangażowałem się również w politologiczne badania dotyczące kwesti Międzymorza oraz Kresów południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej.

  Od 2007 r. jestem związany ze stacjonującym w Starogardzie Gdańskim Stowarzyszeniem Szwadron Kawalerii im. 2. Pimg 6978ułku Szwoleżerów Rokitniańskich nawiązującym do najlepszych tradycji jazdy polskiej. Jestem uprawniony do posiadania i noszenia „Odznaki Pamiątkowej Szwadronu Kawalerii im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich”. Od 2014 r. jestem członkiem Związku Piłsudczyków RP Okręg Pomorski w Gdyni. Zaangażowałem się również w prace Stowarzyszenia Historyków Wojskowości i Polskiego Towarzystwa Historycznego.

  W 2002 r. otrzymałem nagrodę za zajęcie I miejsca w kategorii poza literackiej na III Koscierskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej za publikację pt. Stefan Franciszek Sokół. Komisarz Rządu w Gdyni. W 2011 r. za zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu zostałem uhonorowany Medalem „Pro Memoria”. W 2012 r. przyznano mi nagrodę Rektora AMW III stopnia. W 2014 r. otrzymałem Medal Civitas e Mari. W latach 2011-2014 byłem członkiem Rady programowej d/s Badania Dziejów Gdyni przy Prezydencie Miasta Gdyni. Z dniem 11 kwietnia 2017 r. zostałem powołany na czteroletnią kadencję do Rady Muzeum Marynarki Wojennej.

  W 1992 r. ożeniłem się z Katarzyną Agnieszką z Banasiaków. W 2002 r. wraz z żoną podjęliśmy decyzję opuszczenia Łodzi i zamieszkania na powrót w Gdyni. Swoje miejsce znaleźliśmy na Dąbrowie w jednej z najpiękniej położonych dzielnic Gdyni. Jestem ojcem dwóch córek. Mój brat, Piotr jest księdzem, proboszczem w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Somoninie. Jestem ogromnym amatorem aktywnego wypoczynku. Uległem urokowi gór. Uwielbiam sporty wodne, a zwłaszcza żeglarstwo. Zakochany jestem w ziemi kaszubskiej, a wśród Kaszubów mam wielu przyjaciół.

kadra naukowo-dydaktyczna ih amw

Moi współpracownicy w Instytucie Historii Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni