Dlaczego jest tak ciężko Matko

odchodzić bez pożegnania.

… mam zerwać kwiaty mojej młodości

by ich nie zerwał wiatr gwałtowny?

Wiatr burzy....

przed spiekotą dnia.