Zadzwoń: +48 692 822 007 lub Napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Publikacje zwarte:

 

 
W przygotowaniu: 
 
 • Stanisławów i Ziemia Stanisławowska jako obszar współpracy między narodami w 100-lecie sojuszu Piłsudski - Petlura, t. I, Polityka - wojskowość, pod red. M. Kardasa, A. Ostanka, P. Semkowa, Warszawa - Iwano-Frankiwsk 2023;
 • Stanisławów i Ziemia Stanisławowska jako obszar współpracy między narodami w 100-lecie sojuszu Piłsudski - Petlura, t. II, Administracja - Kultura, pod red. P. Hawrylyszyna, M. Kardasa, A. Ostanka, Warszawa - Iwano-Frankiwsk 2023;
 • M. Franz, M. Kardas, A. Ostanek, Liga Morska i Kolonialna w świetle dokumentów archiwalnych Lwowa i Stanisławowa, Warszawa 2023;
 • M. Franz, M. Kardas, A. Ostanek, Liga Obrony Przeciwpowietrznej i Przeciwgazowej w świetle dokumentów archiwalnych Lwowa i Stanisławowa, Warszawa 2024;
 • M. Kardas, J. Michaś, B. Trębicki, Siła niepokonana - Dzieje rzemiosła w Gdyni, t. II, lata 1957-2017, Gdynia 2024;
 • Delegatura Rządu dla Spraw Wybrzeża w Gdańsku 1945-1948;
 • YMCA w Gdyni. Dzieje Ogniska w latach 1932-1951;
 • Przy kaszubskim stole. Kaszubska książka kucharska i nie tylko;
 • „Wielka Gdynia” – koncepcja społeczno-ekonomiczna i wojskowa polskiej obecności na morzu z perspektywy XXI wieku;
 • Gdynia i jej władze w latach 1950-1973, t. II, Miasto na prawach powiatu w strukturze terenowych organów jednolitej władzy państwowej.

 

  Artykuły naukowe, recenzje i opracowania, w tym dotyczące historii Gdyni i Pomorza oraz wojskowości:

 

 • M. Kardas, Jak Polacy zbombardowali Gdańsk - ciąg dalszy, 30 dni, 1999, nr 1 (15);
 • M. Kardas, Gdyńskie autorytety - Stefan Franciszek Sokół, [w:] Korzenie Gdyni, Materiały z konferencji historycznej 2 października 2002, cz. I, Gdynia 2002;
 • M. Kardas, Gdynia w pracach Delegatury Rządu dla Spraw Wybrzeża w Gdańsku w latach 1945-1947, [w:] Korzenie Gdyni, Materiały z konferencji historycznej 6 marca 2003, cz. II, Gdynia 2003;
 • M. Kardas, Ratowanie działaczy politycznych i wojskowych na Wybrzeżu we wrześniu 1939 r., Przegląd Morski, 2003, R. LXVIII, nr 6;
 • M. Kardas, Menu na gdyńskich salonach, 30 dni, 2003, nr 4 (48);
 • M. Kardas, Przyczynek do historii września 1939 roku,  Rocznik Gdyński, 2003, nr 16;
 • M. Kardas, Gdynia biesiadna lat trzydziestych XX wieku,  Rocznik Gdyński, 2003, nr 16;
 • M. Kardas, Stefan Franciszek Sokół, Komisarz Rządu w Gdyni w latach 1933-1939,  Rocznik Mielecki, 2003 (2004), T. VI;
 • M. Kardas, Politycy, wojskowi, urzędnicy i dziennikarze w zapiskach Stefana Franciszka Sokoła, Komisarza Rządu w Gdyni w latach 1933-1939, [w:] Wędrówki po dziejach Gdyni, pod red. D. Płazy-Opackiej, T. Stegnera, Studia i Materiały Muzeum Miasta Gdyni, seria II. Studia i Monografie nr 1, Gdynia 2004;
 • J. Szerwiński, „Uwagi strony wojskowej do pracy dyr. Sokoła”, oprac. M. K a r d a s, Mars, Londyn-Warszawa 2005, nr 18
 • M. Kardas, O „uwagach strony wojskowej do pracy dyr. Sokoła”, „Mars, Londyn-Warszawa 2005, nr 1;
 • M. Kardas, Bekon z Gdyni, 30 dni, 2005, nr 6 (62);
 • M. Kardas, O „uwagach strony wojskowej do pracy mgr. dyr. Sokoła”Przegląd Morski, 2006, R. LXXI, nr 7-8;
 • M. Kardas, Przemiany władz gdyńskich do roku 1989 (1990), Rocznik Gdyński, 2006, nr 18;
 • M. Kardas, Reminiscencje gdyńskie na tle dziejów 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich (1914-1944), Rocznik Gdyński,  2007, nr 19;
 • M. Kardas, Obrona Gdyni i Wybrzeża w 1939 r. w kontekście rękopisu mjr. Józefa Szerwińskiego zatytułowanego „Uwagi strony wojskowej do pracy mgr. dyr. Sokoła”, Rocznik Gdyński, 2007, nr 19;
 •   M. Kardas, Droga do chwały 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, Rydwan, Roczniki Muzealne Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, 2007, nr 1 (2);
 • M. Kardas, Ksiądz Feliks Bolt (1864-1940) pomorski senator, Rydwan, Roczniki Muzealne Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, 2008, nr 1 (3);
 • M. Kardas, Jan Brejski (1863-1934) wojewoda z pomorskim paszportem, Rydwan, Roczniki Muzealne Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, 2008, nr 1 (3);
 • M. Kardas, O nowym roczniku słów kilka..., (rec.) Przegląd Morski,  2009, nr 5  (023);
 • M. Kardas, Jak to Gdynia kawalerią stała, Zeszyty Gdyńskie, nr 4, Gdynia 2009;
 • M. Kardas, Zarys dziejów parafii pw. Przemienienia Pańskiego i Najświętrzej Maryi Panny w Somoninie, Studia Pelplińskie, t. XLI, 2009;
 • M. Kardas, Władysławowo, Kazimierzowo i Puck jako przykład nowożytnych fortyfikacji Zatoki Gdańskiej, [w:] Fortyfikacje nadbrzeżne Zatoki Gdańskiej, Tarnowskie Góry 2009;
 • M. Kardas, Ksiądz Władysław Antoni Mosiński - proboszcz pomorskich kresów, Rydwan, Roczniki Muzealne Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, 2009, nr 1 (4);
 • M. Kardas, Półwysep Helski w latach okupacji hitlerowskiej, [w:] Półwysep Helski - Historia orężem pisana, pod red. nauk. A. Drzewieckiego, M. Kardasa, Toruń 2009;
 • M. Kardas, Półwysep Helski w pierwszym dwudziestoleciu powojennym (1945-1965), [w:] Pówłwysep Helski - Historia orężem pisana, pod red. nauk. A. Drzewieckiego, M. Kardasa, Toruń 2009;
 • M. Kardas, Gdyńskie zaślubiny Polski z morzem w 1920 roku, Colloquium, 2009, R. I;
 • M. Kardas, Gdynia - miasto z morza. Świadectwo kulturowe żeglarskiej stolicy Polski, [w:] Turystyka i krajoznawstwo z morzem w tle, Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa na Pomorzu Gdańskim, Gdańsk 2010;
 • M. Kardas, Droga do wolności - ucieczki na Bornholm do 1989 r., [w:] Religia Ludów Morza Bałtyckiego, Stosunki Polsko-Duńskie w dziejach, Mare intergrans Studia nad dziejami wybrzeży  Morza Bałtyckiego, Materiały z V Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego Wolin 31 lipca-2 sierpnia 2009, red. M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk, Toruń 2010;
 • M. Kardas, Zarys dziejów Polskiej YMCA i jej gdyńskiego ogniska w latach 1932-1950, Zeszyty Gdyńskie, 2010, nr 5; 
 • M. Kardas, Działalność Rady Charytatywnej przy kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni w okresie stanu wojennego, [w:] Polityka i humanitaryzm. Kontakty międzynarodowe rządu i opozycji w Polsce w latach 1980-1989, Opole 2010;
 • M. Kardas, Morze i ułani. Gdyński epizod z 1920 roku w dziejach 18 Pułku Ułanów Pomorskich, Colloquium, 2010, R. II, nr 2;
 • M. Kardas, Marian Mokwa (1889-1987) - mistrz morskiej akwareli, Rydwan, Roczniki Muzealne Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, 2011, nr 6;
 • M. Kardas, Gdynia - nowe otwarcie. O potrzebie badań naukowych nad dziejami miasta, Zeszyty Gdyńskie, 2011, nr 6;
 • M. Kardas, Okupacja hitlerowska Helu. Wybrane aspekty, Zeszyty Naukowe AMW, 2011, R. LII, nr 2 (185);
 • M. Kardas, Oddziały ochotnicze w obronie Wybrzeża w 1939 roku - kilka uwag nad stanem badań , [w:] Z morza i Pomorza spojrzenie na Wrzesień 1939. Polityka i wojna, pod red. naukową A. Drzewieckiego, B. Sieka, Toruń 2011;
 • M. Kardas, Gdynia i jej mieszkańcy w przestrzeni publicznej dwudziestolecia międzywojennego w Polsce, [w:] Człowiek wobec problemów XIX i XX wieku (pod red. M. Franza, M. Kardasa), seria: Człowiek w Europie, t. 2, Toruń 2011;
 • M. Kardas, Rozważania na temat daty zaślubin Polski z morzem w 1920 roku w Gdyni, Przegląd Historyczno-Wojskowy, 2011, R. XII (LXIII), nr 4 (237);
 • M. Kardas, Marian Mokwa - morze i historia Polski w akwareli, [w:] Morze nasze i nie nasze, zbiór studiów pod red. P. Kurpiewskiego, T. Stegnera, Gdańsk 2011;
 • M. Kardas, C. Kucharska, Analiza porównawcza modeli samorządu terytorialnego Niemiec, Wielkiej Brytanii i Szwecji, Colloquium, 2011, R. III, nr 3;
 • M. Kardas, Kiwerscy herbu Jastrzębiec. Przyczynek do genealogii linii łaszczowieckiej do 1945 roku, [w:] Wojskowość - Bezpieczeństwo - Wychowanie. Księga Jubileuszowa Profesora Lecha Wyszczelskiego w 70. rocznicę urodzin, t. 1, pod red. naukową A. Niewęgłowskiej, Siedlce 2012;
 • M. Kardas, Metodyka badań na źródłach biograficznych i autobiograficznych w XX wieku na przykładzie pamiętników Stefana Franciszka Sokoła - Komisarza Rządu w Gdyni, [w:] Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych, studia i szkice, pod red. K. Kościelniaka, Z. Pilarczyka, Poznań 2012;
 • M. Kardas, E. Herbasz, Katolicka Nauka Społeczna w nauczaniu Kościoła na przestrzeni dziejów. Zarys problematyki, Kultura i Historia, 2012, nr 22;
 • M. Kardas, Rada Interesantów Portu w Gdyni w świetle Roczników Rady z lat 1931-1939Zeszyty Gdyńskie, 2012, nr 7;
 • M. Kardas, E. Herbasz, Katolicka Nauka Społeczna w pismach biskupów pelplińskich, Studia Pelplińskie, 2012, t. XLIII;
 • M. Kardas, E. Herbasz, Katolicka Nauka Społeczna w nauczaniu Kościoła na przestrzeni dziejów, Studia Pelplińskie, 2012, t. XLIII;
 • M. Kardas, O Gdyni i morzu rzecz to ludzką ręką pisana ... Roczniki Gdyńskie 2010-2011, (rec.), Colloquium, 2012, R. IV, nr 1 (5);
 • M. Kardas, Harcerze Tajnego Hufca w Gdyni w walce z okupantem hitlerowskim w latach 1939-1945, Zarys problematyki, [w:] Barbarzyńcy u bram. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, Toruń 2012;
 • M. Kardas, Towarzystwo Przyjaciół Gdyni - Przedwojenny prekursor Towarzystwa Miłośników Gdyni? Komunikat głosem w dyskusji będący, Rocznik Gdyński, 2012, nr 24;
 • M. Kardas, Gdynia w strukturze administracji ogólnej w latach 1926-1930, Zeszyty Gdyńskie, 2013, nr 8;
 • M. Kardas, J. A. Michaś, Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem w Gdyni w latach 1928-1935, Niepodległość, 2013, T. LXII;
 • M. Kardas, Spojrzenie na obronę Gdyni w 1939 roku z perspektywy XXI wieku, [w:] Mity i legendy w polskiej historiografii wojskowości, t. 2, pod. red. W. Cabana, J. Smolińskiego, Kielce 2014;
 • M. Kardas, Wybrzeże gdańskie jako pole bitwy w 1945 roku. Na obrzeżach działań wojennych frontu wschodniego, [w:] Kresy, granice i pogranicza w historii wojskowej, pod red. nauk. A. Olejki, J. Ślipca, P. Korzeniowskiego, K. Mroczkowskiego,  Oświęcim 2014;
 • M. Kardas, Budownictwo obronne na Pomorzu w edukacji historycznej, [w:] Militaria w edukacji historycznej, t. II, Przeszłości nie można zrekonstruować..., pod red. A. Drzewieckiego, Ł. Różyckiego, Oświęcim 2014;
 • M. Kardas, Słownik biograficzny miasta Gdyni. Problemy badawcze projektu naukowego, Zeszyty Gdyńskie, 2014, nr 9;
 • M. Kardas, J. A. Michaś, Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem w Gdyni w świetle dokumentów archiwalnych, Zeszyty Gdyńskie, 2014, nr 9;
 • M. Kardas, ПРИЧИНЫ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СМЕРТИ ПОДПОЛКОВНИКА ЯНА ВОЙЧЕХА КИВЕРСКОГО, КОМАНДУЮЩЕГО 27"й ВОЛЫНСКОЙ ДИВИЗИИ ПЕХОТЫ АРМИИ КРАЙОВОЙ, НАУКОВІ ПРАЦІ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, Выпуск 40, Запорожье 2014;
 • Militaria, odtwórstwo i turystyka w edukacji historycznej, panel dyskusyjny 3, oprac. i do druku przyg. M. Kardas, [w:] Militaria w edukacji historycznej, t. III, ...w dialogu mądrość i siła. Suplement, pod red. A. Drzewieckiego, Oświęcim 2014;
 • M. Kardas, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Militaria w edukacji historycznej - Rozewie 2014, Europa Orientalis, Studia z dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, 2014, nr 5.
 • M. Kardas, Kilka uwag nad kwestią urządzania schronów, jako elementu przygotowania społeczeństwa polskiego do przyszłych działań wojennych w 1939 r., [w:] Admiralski Farwater. Jubileusz 70-lecia urodzin i 40-lecia służby i pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Antoniego Franciszka Komorowskiego, pod red. naukową I. Pietkiewicz, Gdańsk 2015;
 • M. Kardas, Gdyńskie migracje w latach 1920-1950 w świetle miejskich źródeł statystycznych, [w:] Migracje. Podróże w dziejach. Współczesność, t. IX, Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, Toruń 2015;
 • M. Kardas, Zabudowa mieszkaniowa Gdyni w świetle przedwojennych regulaminów i instrukcjiZeszyty Gdyńskie, 2015, nr 10;
 • M. Kardas, Bitwa pod Lenino w świetle codziennej prasy pomorskiej za lata 1945-1950, [w:] Wojsko Polskie na Wschodzie w latach II wojny światowej. Refleksje historyczne wywołane siedemdziesiątą rocznicą bitwy pod Lenino, pod red. B. Szubtarskiej, Piotrków Trybunalski, 2015;
 • M. Kardas, Półwysep Helski i jego aspekty militarne w latach 1945-1965. Zarys problematyki, [w:] Wpływ doświadczeń II wojny światowej na kierunki rozwoju i organizacji Wojska Polskiego w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, pod red. W. Łacha, D. Radziwiłłowicza, Olsztyn 2015;
 • M. Kardas, Sprawozdanie z Konferencji Naukowej - Węgorzewo 2015. Wpływ doświadczeń II wojny światowej na kierunki rozwoju i organizacji Wojska Polskiego w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej (konsekwencje społeczne, polityczne i gospodarcze)Europa Orientalis, Studia z dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, 2015, nr 6;
 • M. Kardas, Czerwona Gdynia. Przyczynek do dziejów PPS na Wybrzeżu do 1948 roku, [w:] Z dziejów PPS. Studia i szkice, pod red. J. Budzińskiego, J. Bonarka, Piotrków Trybunalski 2015;
 • M. Kardas, Powinności żołnierskie w myśli politycznej i wojskowej Józefa Piłsudskiego, [w:] O powinnościach żołnierskich, t. II, Tym co polskość zachowali i o nią walczyli, pod red. M. Kardasa, Oświęcim 2016;
 • M. Kardas, Wspomnienia gen. Czesława Jarnuszkiewicza. Od Sybiru do Łubianki, (rec.), Colloquium, 2016, z. 1;
 • M. Kardas, Skrzydlata Gdynia. Lotnictwo cywilne w historii miasta portowegoZeszyty Gdyńskie, 2016, nr 11;
 • M. Kardas, Marynarka Wojenna Izraela. Geneza i działania w okresie „zimnej wojny, [w:] Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku. Studia i szkice, t. II, Bydgoszcz 2016;
 • M. Kardas, Społeczeństwo Kresów Południowo-Wschodnich a bezpieczeństwo państwa w pismach wicewojewody stanisławowskiego w latach 1931-1933 Stefana Franciszka Sokoła, [w:] Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w II Rzeczypospolitej. Wojskowość - bezpieczeństwo - społeczeństwo - kultura, pod red. M. Kardasa, A. Ostanka, P. Semkowa, Warszawa - Stanisławów (Iwano-Frankiwsk) 2016;
 • Wojsko nic innego nie jest tylko wyciągnięta siła obronna i porządna z ogólnej siły narodupanel dyskusyjny 3, oprac. i do druku przyg. M. Kardas, [w:] O powinnościach żołnierskich, t. IV, Między powołaniem a świadomym wyborem. Suplement, pod red. M. Kardasa, Oświęcim 2016;
 • M. Kardas, Cisza zaklęta w nadmorskich piaskach - Pamięć o tych co odeszli, jako kamień węgielny dla tożsamości gdyńskiego obywatela, [w:] Śmierć w życiu człowieka. Współczesność. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, pod red. M. Franza, K. Kościelniaka, Z. Pilarczyka, Toruń 2016;
 • M. Kardas, Rozwój techniki wojskowej w pierwszej i drugiej wojnie światowej w wybranych pamiętnikach polskich, [w:] Człowiek i technika na polach bitew wojen światowych, pod red. A. Olejki, P. Korzeniowskiego, Rzeszów-Lwów 2016;
 • M. Kardas, Stefan Franciszek Sokół - człowiek kresów. Wicewojewoda stanisławowski i Komisarz Rządu w Gdyni na służbie Rzeczypospolitej, Rocznik Kresowy”, 2016, R. I, nr 1;
 • M. Kardas, XIII Forum Historyków Wojskowości - Gdynia 2016Europa Orientalis, Studia z dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, 2016, nr 7;
 • M. Kardas, Gdyński samorząd a lewica socjalistyczna Wybrzeża w latach 1926-1939Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, 2016, nr 17;
 • M. Kardas, Tomasz Neubauer, Rola małych jednostek bojowych w zapewnieniu bezpieczeństwa morskiego państwa, Gdynia 2016, (rec.), Rocznik Gdyński”, 2016, nr 28;
 • M. Kardas, Fortyfikacje stałe i polowe Wybrzeża polskiego w latach 1920-1939, [w:] Людина і техніка у визначних битвах світових воєн хх століття, Львів 2017;
 • M. Kardas, Kwestie wychowawcze i oświatowe w środowisku Marynarki Wojennej lat 1945-1989, [w:] Amor patriae nostra lex. Oblicza polskiej niepodległości w literaturze dokumentu osobistego, dydaktyce i edukacji historycznej. Księga jubileuszowa prof. dr hab. Barbary Kubis, Opole 2017.
 • M. Kardas, Rzemiosła gdyńskiego karta historii mało znanaZeszyty Gdyńskie, 2017, nr 12;
 • M. Kardas, LWÓW - GDYNIA przedwojenne siostrzyce - komunikatRocznik Gdyński”, 2017, nr 29;
 • M. Kardas, Gdynia 1939 - Kapitulacji nie będzie!, [w:] Kapitulacje w dziejach wojen. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, seria: Homo Militans, t. V, pod red. A. Niwińskiego, Oświęcim 2017, s. 371-393;
 • M. Kardas, Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w świetle statystyki II Rzeczypospolitej, [w:] Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w dobie przemian społecznych i narodowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku, t. II, Gospodarka - kultura - religia, pod red. P. Hawrylyszyna, M. Kardasa, A. Ostanka, Warszawa - Stanisławów 2017, s. 87-105;
 • M. Kardas, Gdynia w przestrzeni politycznej Rzeczypospolitej. Refleksja nad dziejami municypium[w:] „Artificem commendat opus”. Region-Pamięć-Polityka. Studia i materiały ofiarowane Profesor Danucie Kisielewicz, pod red. E. Ganowicz, Opole 2018, s. 593-607;
 • M. Kardas, ERGO BIBAMUS? Na alkoholowych szlakach Polskiej Marynarki Wojennej[w:] Alkohol w wojsku i na wojnie, Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, seria: Homo Militans, t. VII,  pod red. A. Niewińskiego, Oświęcim 2018, s. 329-346;
 • M. Kardas, Stanisławów 1919. Szkic do polityczno-wojskowego portretu miasta 1918-1923, [w:] W obliczu nowej rzeczywistości. Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w latach 1918-1923, t. I, Polityka - wojskowość, pod red. M. Kardasa, A. Ostanka, P. Semkowa, Warszawa - Stanisławów 2018, s. 131-146;
 • M. Kardas, Marynarka Wojenna w gdyńskiej przestrzeni historycznej w stulecie jej utworzeniaZeszyty Gdyńskie, 2018, nr 13, s. 155-170;
 • M. Kardas, Polskie flotylle rzeczne do 1939 roku w aspekcie problematyki budowy stałej bazy dla Marynarki Wojennej, [w:] Zapomniane bandery. Flotylle rzeczne II Rzeczypospolitej, pod red. S. Januszewskiego, Wrocław 2019;
 • M. Kardas, Polityka i politycy w wybranych pismach marszałka Józefa Piłsudskiego, [w:] Misja wojska. Strategia i bezpieczeństwo państwa, pod red. T. Paneckiego, J. Smolińskiego, Warszawa 2019, s. 131-142;
 • M. Kardas, Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej w świetle prasy wybrzeża gdańskiego w latach 1945-1956, [w:] Pamięć kresów - Kresy w pamięci, pod red. B. Tracza, Katowice - Gliwice - Warszawa 2019, s. 187-210;
 • M. Kardas, Działania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej na obszarze Wołynia, Polesia i Lubelszczyzny (luty - lipiec 1944), [w:] Pierwsza w Burzy”. Wokół dziejów 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, pod red. D. Miszewskiego, R. Parafianowicza, Warszawa 2019, s. 107-138;
 • M. Kardas, Obrona wybrzeża w 1939 roku w propagandzie czasu wojny i powojennej. Uwagi do problematyki[w:] Przekaz informacji o wojnie i na wojnie, Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, seria: Homo Militans, t. VIII,  pod red. A. Niewińskiego, Oświęcim 2019, s. 373-399;
 • M. Kardas, Przekształcenia krajobrazu Gdyni jako wynik transformacji przestrzennych i kulturowych, [w:] Krajoznawstwo pomorskie wobec wyzwań współczesności, Gdańsk 2020, s. 91-96;
 • M. Kardas, Kilka uwag nad stosowaniem prawa na wybrzeżu we wrześniu 1939 roku[w:] Wojna i prawo, Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, seria: Homo Militans, t. IX,  pod red. A. Niewińskiego, Oświęcim 2020, s. 289-303;
 • M. Kardas, Lotnictwo cywilne polskiego Wybrzeża w przededniu II wojny światowej, [w:] 95 lat Szkoły Orląt na tle rozwoju lotnictwa polskiego, pod red. M. Kruszyńskiego, T. Osińskiego, M. Palucha, Dęblin 2020, s. 299-335.
 
W przygotowaniu i druku:

 • M. Kardas, Działalność Tajnego Hufca Harcerzy w Gdyni w polskiej historiografii historyczno-wojskowej, Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej, t. XX, Poznań  2023.
 • M. Kardas, Realizacja planu Burza na Pomorzu w 1944 roku. Między rzeczywistością a utopią, [w:] Polski czyn zbrojny w 1944 roku, Piotrków Trybunalski 2023.
 • M. Kardas, Między rzeczywistością a symboliką - gdyńskie mity początków Niepodległej, [w:] Rok 1918 w mojej wsi, w moim mieście, w moim kraju, w moim świecie, Gdańsk 2023.
 • M. Kardas, Obrona bazy morskiej w Gdyni w 1939 roku - Założenia i realizacja, [w:] Obrona Wybrzeża w 1939 roku, Gdynia 2023.
 • M. Kardas, Pomiędzy Gdynią a Konstancą. Na lotniczym szlaku międzymorza dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Gospodarka ludów Morza Bałtyckiego, pod red. M. Franza, K. Kościelniaka, Z. Pilarczyka, Toruń 2023.
 • M. Kardas, Piłsudski - Petlura. Próba biografii równoległych, [w:] Stanisławów i Ziemia Stanisławowska jako obszar współpracy między narodami w 100-lecie sojuszu Piłsudski - Petlura, t. I, Polityka - wojskowość, pod red. M. Kardasa, A. Ostanka, Warszawa - Iwano-Frankiwsk 2023.
 • M. Kardas, Operacja Hannibal w świetle wybranej literatury przedmiotu jako przykład wykorzystania przewagi operacyjnej na morzu, [w:] Rywalizacje o dominacje narodowe na morzach europejskich, Warszawa 2023.
 • M. Kardas, Gdynia - okno na świat Polski niepodległej[w:] Logistyka, Sopot 2023.
 • M. Kardas, Wojsko Polskie na szlaku wyzwoleńczym Wybrzeża Gdańskiego w 1945 roku, [w:] Polski czyn zbrojny w 1945 roku, Piotrków Trybunalski 2023.
 • M. Kardas, Wojsko i wychowanie wojskowe w świetle ustawodawstwa II RzeczypospolitejPiotrkowskie Zeszyty Historyczne, 2023, nr 23.
 

  Udział w powstaniu:

 • J. Drozd, K. Małkowski, E. Obertyński, R. Toczek, Gdynianie. Lista (niepełna) strat osobowych Gdyni w drugiej wojnie światowej 1939-1945. Ludność cywilna, Gdynia 2003;
 • Z Polski do Kanady - wojennym szlakiem. Archiwum domowe  porucznika Jerzego Hedingera, pod red. M. Franza. K. Kuska, Oświęcim 2013;
 • T. Chudzyński, Pierwsz brzegu dopadła kawaleria. Zaślubiny szwoleżerów rokitniańskich, Dziennik Bałtycki, 2020, nr 37 (22880) z dnia 14.02.2020;
 • T. Chudzyński, Podzielona flota miała napsuć krwi Niemcom, Dziennik Bałtycki, 2020, nr 207 (23050) z dnia 4.09.2020.
 Moje drobiazgi :

 • Wspomnienie (1890-1956) Stefan Franciszek Sokół, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, z dnia 9 VI 2006, nr 1345142, s. 1;
 • Szczęśliwie zesłany, Dziennik Bałtycki z dnia 9 VI 2006, nr 134 (18726), Kurier Gdyński nr 23, s. 6;
 • Stefan Franciszek Sokół [biogr.], Ratusz, Informacje Rady i Prezydenta Miasta, 9-15 czerwca 2006, nr 758, Gdynia 2006;
 • Stefan Franciszek Sokół. Wspomnienie (1890-1956), Gazeta Wyborcza Trójmiasto, z dnia 27 VI 2011, s. 9;
 • Chwała Szwoleżerom! Z dziejów 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w mieście Starogard stacjonującym, Wieści Kociewskie, 2011, cz. 1-11;
 • 1866 metrów ulicy ze spadem o wysokości wieżowca, Kurier Gdyński, 2015, nr 25 (21);
 • Jak księżniczka Eitel polską fregatą się stała, Kurier Gdyński, 2015, nr 28 (34);
 • Po morzu pływa tylko ten, kto ma życiową pokorę, Kurier Gdyński, 2015, nr 35 (41);
 • Jak to z tymi dzielnicami Gdyni bywałoKurier Gdyński, 2015, nr 39 (45);
 • Tam gdzie cumowały transatlantykiKurier Gdyński, 2015, nr 49 (55);
 • Gdyńskich międzywojennych bankietów czar! Żal, że przeminąłKurier Gdyński, 2015, nr 51 (57);
 • Tak się bawiła śmietanka międzywojniaKurier Gdyński, 2015, nr 52 (58);
 • Grosik do puszki wrzuć - jak kwestowano w GdyniKurier Gdyński, 2016, nr 1 (59);
 • Muzyka morską wodą napisana...Kurier Gdyński, 2016, nr 2 (60);
 • Jak Polska zaślubiła morze w... Gdyni, cz. 1, Kurier Gdyński, 2016, nr 4 (62);
 • Jak Polska zaślubiła morze w... Gdyni, cz. 2, Kurier Gdyński, 2016, nr 5 (63);
 • Gdynia mogła mieć nowoczesne lotnisko. Ale wybuchła wojna..., Kurier Gdyński, 2016, nr 22 (82);
 • Gdyński sport lotniczy, cz. 1, Hanriot ląduje w... młyńskim stawie!Kurier Gdyński, 2016, nr 24 (84);
 • Gdyński sport lotniczy, cz. 2, Wojtulanisówna na start!Kurier Gdyński, 2016, nr 25 (85);
 • Gdyński sport lotniczy czasów międzywojnia, cz. 3, Szybowce zawsze nas fascynowałyKurier Gdyński, 2016, nr 27 (87);
 • Gdyński sport lotniczy czasów międzywojnia, cz. 4, Orłowski hangar ze zbiórki społecznejKurier Gdyński, 2016, nr 29 (89);
 • Jesteśmy wolni od 98 lat!Kurier Gdyński, 2016, nr 45 (105);
 • Nowa odsłona. Nowy Rocznik Gdyński"Kurier Gdyński, 2016, nr 49 (109);
 • Krwawy czarny czwartek w GdyniKurier Gdyński, 2016, nr 50 (110);
 • Historia gdyńskiego rzemiosła, cz. 1, Gorzelnicy i rybacy byli pierwsiKurier Gdyński, 2017, nr 15 (127);
 • Historia gdyńskiego rzemiosła, cz. 2, Rymarze pomogli w obronie GdyniKurier Gdyński, 2017, nr 16 (128);
 • Historia gdyńskiego rzemiosła, cz. 3, Rzemiosło to nie lekki kawał chlebaKurier Gdyński, 2017, nr 17 (129);
 • Wodowanie 29. Rocznika Gdyńskiego, Kurier Gdyński, 2018, nr 4 (168). 
 • Marynarka Wojenna - z dziejów obecności militarnej na Bałtyku, „Teologia Polityczna”, 10.02.2020, https://teologiapolityczna.pl/mariusz-kardas-marynarka-wojenna-z-dziejow-obecnosci-militarnej-na-baltyku.